Over H2Oké 

Ik heb H2Oké opgericht in 2014 omdat er behoefte was aan een verbindende en betrokken kennispartner op het gebied van water en gezondheid. Ik houd me bezig op het snijvlak waarbij mensen en water bij elkaar komen. Dat kan zijn in oppervlaktewater (o.a. zwemmen, waterrecreatie, evenementen, stedelijk water (o.a. speelwater, fonteinen, overstortbassins), afvalwater (o.a. voor medewerkers waterschappen en omwonenden) en hergebruik van (afval)water. Voor H2Oké is samenwerken een vanzelfsprekendheid. Veel projecten voer ik zelf uit, maar voor bijzondere trajecten werk ik samen met verschillende partners. Het gebeurt regelmatig dat andere partijen H2Oké inschakelen omdat er specialistische kennis nodig is. Verbinden zit ook in het samenbrengen van alle belanghebbenden bij waterbeheer, zoals o.a. bij de Spiegelwaal en diverse projecten van de waterschappen (Covid-19, Legionella, evenementen) 

Imke LeenenSelectie van projecten:

 • Coördinatie en Advisering rondom COVID19 voor de waterschappen (STOWA/VVZB/Unie van Waterschappen)
 • Legionella in en rondom zuiveringen (STOWA)
 • Zwemwaterbeleid Provincie Flevoland
 • Handreiking 'Evenementen in, op, boven, rondom en met water"(Rioned/STOWA)
 • Advisering Spiegelwaal bij Nijmegen
 • Gezondheidseffecten van wateroverlast en vocht in en rondom woningen (Gemeente Gouda)
 • Coordineren onderzoek naar Antibiotica resistentie in water (GWRC/STOWA)
 • Science paper 'Antibiotica resistence (ABR) in the water environment (GWRC/STOWA)
 • Verbeteren kwaliteit zwemwateren Noord-Holland (Provincie Noord-Holland ism Sweco)
 • 'Antibiotic Resistence (ABR) in the water environment; a global perspective" (GWRC/STOWA).
 • Haalbaarheidsstudie bacterieverwijdering Blue Energy Centrale Katwijk (HH van Rijnland ism Arcadis)
 • Juridische reikwijdte zwemmen (Prov. Noord-Holland ism Sweco)
 • Diverse zwemwaterprofielen voor o.a. RWS en locatiebeheerders.
 • Onderzoek kwaliteit restafval Pharmafilter (Pharmafilter ism ADeco advies)
 • Begeleiden toekenning zwemwaterfunctie en meetprogramma Lentse Plas (Gem. Nijmegen)
 • Expert pathogenen en antibioticaresistentie bij workshop Mestverwerkingsinstallaties (Waterschappen/RWS)
 • Afwegingskader 'Evenementen in/op water'(gemeente Groningen)
 • Stand van zaken pathogenen en antibioticaresistente bacteriën in Nederlands water (Waterschap Aa en Maas, STOWA)
 • Analyse van bronnen voor fecale verontreiniging van zwemwater (RWS)
 • Ontwikkelen, testen en valideren van een methodiek voor het inschatten van gezondheidsrisico’s bij fonteinen (ism Sanitas Water vooir RIONED, Gemeente Emmen)
 • Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketen (STOWA ism Grontmij)

 

Selectie van Publicaties:

 • P. de Been, M. van de Braak, J. Boorsma, O. Helsen, A. Koomen, C. Aulich, Y. Tolman, E. Knol, S. Scherrenburg, R van de Oost, I leenen, E Schuman, K Kujawa-Roeleveld, A. de Wit, G. Ijpelaar. Zoetwaterfabriek AWZI d Groote Lucht: pilotonderzoek ozonisatie en zandfiltratie.
 • EJTM (Imke) Leenen, AJ Palsma and JB Molwantwa (MWISA South-Africa). Antibiotic resistance in the water environment (Grey paper GWRC).
 • I Leenen en D Jansma. Afwegingskader ‘Evenementen in/op stedelijk water’
 • H. de man en I Leenen. Gezondheidsrisico’s van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainTools. Rioned 2016-24. ISBN: 978 90 73645 55 4 (2016)
 • I. Leenen. Stand van zaken rapportage pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie in Nederlands oppervlaktewater. Stowa/ Aa en Maas. 2015-2016
 • H. de Man (AIO Universiteit Utrecht) en E.J.T.M. Leenen, diverse publicaties over promotietraject Volksgezondheidsrisico’s van water in stedelijk gebied (2010- 2015)
 • S. Kools, B. Pieters. E.J.T.M. Leenen, Het inventariseren, analyseren en rapporteren van de waterkwaliteitrisico’s in de Rijkswateren, in opdracht van RWS, 2010.
 • M. Kuipers, H. de Man, E.J.T.M. Leenen, Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied Gezondheidsrisicoanalyse. Stowa-rapport 25, 2009.
 • H. de Man, M. Kuiper, E.J.T.M. Leenen, Gezond water in de stad. Land+Water, 17 december 2009.
 • M. D. Pires (Deltares), P. van Rijckevorsel (Kenniscentrum Recreatie), E.J.T.M. Leenen, Waterrecreatie in de stad: knelpunten en succesfactoren. Land+water, 17 december 2009.
 • H. de Man, M. Kuiper, B. Palsma (Stowa), E.J.T.M. Leenen, Water in de stad risico voor de volksgezondheid?. H2O, nr. 23, 27 november 2009.
 • F. van Knapen en E.J.T.M. Leenen, Riolering en Gezondheid. Bestuurlijk handboek riolering en stedelijk watermanagement (2009).
 • E.J.T.M. Leenen, Gezondheidsaspecten van (nieuwe) sanitatie. Nieuwe Uitdagingen, Delft, 17 januari 2009.
 • H. Ruiter en E.J.T.M. Leenen, Bathing water profiles: The Dutch approach and some practical cases. Proceedings Mareclean. Degradation des eaux littorales et temps de pluie. 2009.
 • H. de man, E.J.T.M. Leenen en ir. M.C. ten veldhuis, Water in de stad: een risico voor de volksgezondheid? Rioleringswetenschap 33, 2009.
 • Diverse handreikingen op gebied van zwemwater
 • >200 zwemwaterprofielen